Kurzlink: www.bra.nrw.de/2959421
Bereich: Themen von A bis Z > I

invet - Informal Vocational Education of Travellers (Dutch version)

Bild einer Kirmes bei Nacht

Zoals bij alle mensen met een reizend beroep, zoals schippers en seizoenarbeiders, geldt ook voor kinderen van kermisexploitanten dat het volgen van onderwijs een hele uitdaging is. Omdat de ouders voortdurend onderweg zijn moeten de jongeren het (beroeps)onderwijs steeds op een andere school volgen. Ofschoon de leerplichtige fase vaak afgerond wordt, beschikken deze jongeren meestal niet over certificaten of diploma’s waarmee ze kunnen laten zien over welke extra kennis en vaardigheden ze beschikken. Van jongs af aan werken ze mee in het familiebedrijf en dragen ze zo bij aan het succes ervan. Hun beroepsopleiding is gebaseerd op het aloude principe van ‘learning by doing’. Echter ook voor kermisbedrijven geldt dat het op langere termijn voortbestaan ervan mede afhangt van het kunnen beschikken over zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden op het gebied van techniek en bedrijfsvoering. Daarbij komt dat, door het niet hebben van erkende certificaten of diploma’s, het voor deze jongeren moeilijk is om in te stromen in (beroeps)opleidingen of leerwerktrajecten dan wel om werk te vinden in andere sectoren van de arbeidsmarkt. In Europa ontbreekt het tot op dit moment aan een passend aanbod aan beroepsopleidingen voor jongeren uit gezinnen van kermisexploitanten. Volgens de Duitse Verenigingen van Kermisexploitanten gaan in de komende jaren in Duitsland ongeveer 5000 jongeren in het ouderlijke kermisbedrijf meewerken. Dit project wil aan deze jongeren kansen bieden om deel te nemen aan beroepsopleidingen, om de eigen en de toekomst van het familiebedrijf zeker te stellen en om de kermissector als geheel voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Bild einer Kirmes bei Nacht

In de RESOLUTIE VAN DE RAAD EN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN, van 22 mei 1989 over onderwijs aan kinderen van schippers, circus- en kermiswerkers (89/C 153/01) wordt het noodzakelijk geacht dat er op nationaal niveau stappen ondernomen worden om het algemeen vormend en het beroepsonderwijs voor deze groep te verbeteren en wordt steun daarvoor toegezegd. Het recht op goed onderwijs voor reizende beroepsgroepen werd hiermee duidelijk erkend. Dit recht wordt in een resolutie van het Europese Parlement van 13 oktober 2005, waarin de verbetering van de onderwijssituatie van reizende jongeren wordt geëist, nogmaals erkend en onderstreept. De kermisexploitanten zelf hebben aangegeven dat ze beroepsonderwijs en kwalificaties nodig hebben om:

  • te kunnen voldoen aan het toenemende aantal eisen in de nationale regelgeving,
  • bestand te zijn tegen de groeiende concurrentie en om
  • jongeren kansen te bieden om, op termijn, ook buiten de kermissector, geschoold werk te kunnen vinden.

De Verenigingen van Kermisexploitanten hebben herhaaldelijk de wens geuit om na te gaan op welke manier binnen het beroepsonderwijs aangesloten kan worden op de door jongeren op non-formele en informele manier in het familiebedrijf verworven competenties en hoe deze gecertificeerd kunnen worden.Logo Erasmus+
[This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein)


Info-Bereich

Ansprechpartner/innen:

Spracheinstellung

Pagina in het Nederlands Pagina in het Nederlands
Seite in Deutsch Seite in Deutsch
Page in English Page in English
Kurzlink zu dieser Seite: www.bra.nrw.de/2959421